banner back


Ştiri şi noutaţi

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI -PRELUNGIRE TERMEN DEPUNERE DOSARE
în cadrul Axei prioritare 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de investiţii 9v: Promovarea antreprenoriatului social şi a integrării vocaţionale în întreprinderile sociale şi economia socială şi solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forţei de muncă,
Obiectiv Specific 4.16: Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă
În conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi ale HG 93/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare ale prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, oraşul Balan anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept public şi privat, în vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiţii 9v: Promovarea antreprenoriatului social şi a integrării vocaţionale în întreprinderile sociale şi economia socială şi solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forţei de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă, apelul Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale „AP 4/PI 9.v/OS 4.16”.
Având în vedere faptul că, până la această dată nu s-a depus la sediul UAT Bălan nici un dosar şi s-a prelungit termenul limită de depunere a cererii de finanţare,
! Se prelungeşte termenul de depunere a dosarelor de înscriere pentru potenţialii parteneri cu 10 zile lucrătoare. Astfel, calendarul de realizare a selecţiei de parteneri se va modifica, după cum urmează: 

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI în cadrul Axei prioritare 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de investiţii 9v: Promovarea antreprenoriatului social şi a integrării vocaţionale în întreprinderile sociale şi economia socială şi solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forţei de muncă, Obiectiv Specific 4.16: Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă
LISTA DEBITORILOR :-  VIZUALIZEAZA
Ştiri / pagina:
Votare
Care dintre filmele de scurt metraj despre oraşul nostru?
SOS
Poliţia 112
Pompierii 112
Ambulanţa 112
Jandarmeria 956
Poliţia comunitara 966
|
|
|
|
|
|