banner back


Ştiri şi noutaţi
ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de sprijinire a cultelor religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în oraşul Bălan, pentru anul 2020

Autoritatea Contractantă: UAT Oraşul Bălan, cu sediul în Bălan, str.1 Decembrie, Nr.25, cod fiscal 4367612, tel. 0266330335, fax 0266330325, e-mail office@orasulbalan.ro
Solicitanţii pot fi: cultele religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ teritorială a oraşului Bălan.    ACCESEAZA

    REGULAMENT si FORMULARE :  1.REGULAMENT ....ACCESEAZA
                                                                 2.DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE ..ACCESEAZA
                                                                 3.FORMULAR DE SOLICITARE DE SPRIJIN ...ACCESEAZA
1. UAT Or. Balan, cu sediul in Or.Balan Str.1 Decembrie, nr.25, Jud. Harghita, cod fiscal 4367612, Tel. +40-266-330.335, Fax +40-266-330.325, e-mail office@orasulbalan.ro, site www.orasulbalan.ro, reprezentat de Iojiban Gheorghe, avand functia de primar.
2. Informatii generale privind obiectul concesiunii:
Obiectul concesiunii este terenul situat in intravilanul Orasul Balan, Str. Oltului, in suprafata de 12.000 mp, nr. cadastral 50595, CF nr.50595, aflat in proprietatea privata a Orasului Balan, domeniul privat.
Concesionarul are obligatia de a exploata terenul care formeaza obiectul concesiunii in sensul de a realiza o investitie prin care sä creeze locuri de munca, aspect care reprezinta un interes local comunitar primordial.
3. Informatii privind documentatia de atribuire: ACCESEAZA
PROCES VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
  În conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4 ) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală am procedat la comunicarea actelor administrativ fiscale prin publicitate .
  În acest sens s-a afişat în data de 09.07.2020 ora 16:00 Anunţul pentru comunicarea prin publicitate nr. 3340 /09.07.2020, respectiv Anunţul pentru comunicarea prin publicitate nr. 3341 /09.07.2020  ACCESEAZA
Primăria Oraşului Bălan face cunoscut că în vederea aplicării art. 489 alin (4) din Legea 207/2015 , cu modificările şi completările ulterioare, s-a emis Somaţia nr. 2857 /15.06.2020 pentru SC NEW LIFE SRL, având CUI 18091761 cu sediul în Miercurea Ciuc str. Iancu de Hunedoara nr. 39 ap. 37.
  Prezentul act administrativ se consideră comunicată în termen de 15 zile de la data afişării anunţului .ACCESARE
Ştiri / pagina:
Votare
Care dintre filmele de scurt metraj despre oraşul nostru?
SOS
Poliţia 112
Pompierii 112
Ambulanţa 112
Jandarmeria 956
Poliţia comunitara 966
|
|
|
|
|
|