banner back


Ştiri şi noutaţi
DISPOZITIA nr. 330 _/2019 privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din Orasul Balan, in vederea organizarii $i desfisurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019
Primarul orasului Balan,d-I lojiban Gheorghe ;
in vederea organizarii $i desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019;
Vazand referatul secretarului general al orasului Balan cu nr. 5255 /11.10.2019 prin care se propune emiterea dispozitiei primarului pentru delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din Orasul Balan in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019:  ACCESEAZA
Avand in vedere referatul cu nr. 51 85/09.10.2019 al secretarului general al Orasului Balan;
Vazand procesele verbale ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Balan inocmite ca urmare a intrunirii comisiilor in sedinte de lucru;
Constatand faptul ca proiectele de hotarari inscrise in proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile prevazute de art. 136 alin. 8 din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ in vederea intrunirii in plen a Consiliului Local Balan in sedinta ordinara;   ACCESEAZA

DISPOZITIA nr. 299 / 2019
privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral pe raza orasului Balan, in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019
Primarul orasului Balan,dl. lojiban Gheorghe ;
In vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019
Vazand referatul secretarului general al orasului Balan cu nr. 4965 /23.09.2019 prin care se propune emiterea dispozitiei primarului pentru stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019

Primarul oraşului Bălan, d-l Iojiban Gheorghe ,
Având în vedere referatul cu nr. .4748 ./18.09 /2019 al secretarului Oraşului Bălan;
Constatând faptul că proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 136 alin. 8 din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ;
În vederea întrunirii în plen a Consiliului Local Bălan în şedinţă extraordinară;
În baza prevederilor art. 133 alin. (2) lit.a) , art. 134 alin. (1) lit. a ), alin. (2), alin. (3) şi alin. (5) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ; art. 3, art. 4  din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997; art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată; art. 7 alin. (2) din Codul Civil; Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ; Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă;
În temeiul art. 155 alin. (1) lit. b ) coroborat cu alin. (3) lit. b ) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, emit prezenta:     ACCESEAZA
Ştiri / pagina:
Votare
Care dintre filmele de scurt metraj despre oraşul nostru?
SOS
Poliţia 112
Pompierii 112
Ambulanţa 112
Jandarmeria 956
Poliţia comunitara 966
|
|
|
|
|
|