REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU INSPECTOR - debutant
Rezultatul concursului pentru postul de contractual vacant: INSPECTOR - debutant în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Bălan, compartiment proiecte:
ROMÂNIA
PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
Str. 1 Decembrie nr. 25 Loc. Bălan Jud. Harghita cod 535200
Tel/Fax: +40-266-330.335; +40-266-330.325


PROCES VERBAL
NR. 491 /2019


Candidaţii la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inspector debutant- personal contractual în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului oraşului Bălan, compartimentul proiecte, la proba scrisă au obţinut următorul punctaj :
 
Nr.crt.  Număr de ordine  Punctaj obţinut  Nota obţinută  Rezultat admis/ respins la proba de interviu
1                   3                           60,80                      6,08                      Admis la proba de interviu
2                   2                           41,00                      4,10                      Respins
3                   1                           39,5                        3,95                      Respins
4                   4                           34,75                      3,47                      Respins

Conform Art.31 din HG. nr.286/2011, împotriva rezultatelor de la proba scrisă se pot depune contestaţii în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, respectiv până pe 30.01.2019, ora 14,00.

Proba de interviu va avea loc joi, 31.01.2019, ora 12,00.


Comisia de concurs:

Preşedinte: Toader Ovidiu
Membrii: Balint Monica
Kovacs Marcelina
Secretar: Barok Gyongyver
|
|
|
|
|
|