REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU INSPECTOR - debutant --,proba de interviu
Rezultatul concursului pentru postul de contractual vacant: INSPECTOR - debutant în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Bălan, compartiment proiecte
ROMÂNIA
PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
Str. 1 Decembrie nr. 25 Loc. Bălan Jud. Harghita cod 535200
Tel/Fax: +40-266-330.335; +40-266-330.325

PROCES VERBAL
NR. 491 /2019


Încheiat azi, 31.01.2019 , cu ocazia desfăşurării probei de interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului de inspector debutant- personal contractual în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului oraşului Bălan, compartimentul proiecte.

Nr.crt.           Număr de ordine           Punctaj obţinut                   Nota obţinută                    Rezultat
  1                            3                              39,5                                     39,5                              Respins                          

Candidatul nemulţumit poate depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatului. Ora 13,00.

Comisia de concurs:

Preşedinte: Toader Ovidiu
Membrii:    Balint Monica
                   Kovacs Marcelina
Secretar:    Barok Gyongyver


Bălan, la 31.01.2019
|
|
|
|
|
|