În cadrul proiectului “Revizuirea şi Actualizarea Strategiei de Dezvoltare locală a oraşului Bălan” s-a realizat o cercetare sociologică
În cadrul proiectului “Revizuirea şi Actualizarea Strategiei de Dezvoltare  locală a oraşului Bălan” s-a realizat o cercetare sociologică.
Cercetarea a fost realizată pe un eşantion reprezentativ pentru populaţia localităţii  Bălan format din 201 de respondenti, adulţi cu vârstă peste 18 ani şi a fost realizată ca şi componentă obligatorie a procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare a oraşului.
Studiul local a folosit un model de eşantionare probabilistă, simplu aleatoriu, fiind aleşi grupuri cantitativ egale de respondenţi din toate categoriile de populaţie/ grup ţintă.
În cadrul proiectului “Revizuirea şi Actualizarea Strategiei de Dezvoltare locală a oraşului Bălan” s-a realizat o cercetare sociologică.

Cercetarea a fost realizată pe un eşantion reprezentativ pentru populaţia localităţii Bălan format din 201 de respondenti, adulţi cu vârstă peste 18 ani şi a fost realizată ca şi componentă obligatorie a procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare a oraşului.
Studiul local a folosit un model de eşantionare probabilistă, simplu aleatoriu, fiind aleşi grupuri cantitativ egale de respondenţi din toate categoriile de populaţie/ grup ţintă.

Culegerea datelor s-a realizat pe bază de chestionar aplicat în cadrul unui interviu faţă în faţă de către operatori de interviu, a fost desfăşurată în perioada februarie - martie 2011 şi a fost asigurată de reţeaua de operatori ai S.C. TOTEM Communication S.R.L. Bucureşti. . Datele culese oferă o marjă de eroare de +/- 6,83% la un nivel de încredere de 95%.

În vederea atingerii obiectivelor s-a realizat o cercetare cantitativă în rândul populaţiei ţintă (persoane de peste 18 ani rezidenţi ai localităţii Bălan, judeţul Harghita).

Populaţia ţintă este reprezentată de populaţia adultă din localitatea Bălan (persoane peste 18 ani)

Eşantion: 201 de respondenti, esantion reprezentativ pentru populaţia ţintă. Au fost alese grupuri cantitativ egale de respondenţi din toate categoriile de populaţie/grup ţintă.

Eroare maximă tolerată:  +/- 6,83% la un nivel de încredere de 95%.

Metoda de cercetare: sondaj – intervievare faţă în faţă pe bază de chestionar administrat de operator de interviu.

Instrument de cercetare: chestionarul sociologic individual.

Durata de medie aplicare a unui chestionar a fost de aproximativ 25 de minute,

Eşantionare: Studiul local a folosit un model de eşantionare probabilistă, simplă aleatoare.

Ratele de răspuns: În total au fost efectuate un număr de 421 vizite în 351 gospodării (aproximativ 1,2 vizite/gospodărie). Din totalul de gospodării vizitate, în 108 de cazuri nu a fost găsit nimeni acasă, iar în 76 de cazuri persoana căreia trebuia să i se aplice chestionarul nu era acasă, fiind necesara o vizită sulimentară. Numărul total de refuzuri întâmpinat de operatori atât din partea gospodăriei, cât şi partea persoanei eligibile este de 78. Un număr de 5 chestionare au rămas incomplete. În 36 de cazuri au fost întâlnite instituţii, firme sau imobile nelocuite. Eşantionul rezultat cuprinde 201 de  chestionare individuale complete (65,8% rata de răspuns).


|
|
|
|
|
|