banner back


Ştiri şi noutaţi
DISPOZITIA Nr. 189/ 2020 privind convocarea Consiliului Local Balan in sedinta ordinara in data de marti 30 iunie 2020, ora 12:00
      Primarul orasului Balan d-l Iojiban Gheorghe
Avand in vedere referatul cu nr 3058/25.06.2020 al secretarului general al Orasului Balan :
Constatand faptul ca proiectele de hotarari inscrise in proiectul ordinii de zi indeplinesc  conditiile prevazute de art.136 alin.8 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ .
In vederea intrunirii Consiliului Local Balan in sedinta extraordinara pentru rezolvarea unor probleme curente:  ACCESEAZA
Obiectul concesiunii este terenul situat în intravilanul Oraşul Bălan, Str. Oltului, în suprafaţă de 12.000 mp, nr. cadastral 50595, CF nr.50595, aflat în proprietatea publică a Oraşului Bălan, domeniul privat.
Concesionarul are obligaţia de a exploata terenul care formează obiectul concesiunii în sensul de a realiza o investiţie prin care să creeze locuri de muncă, aspect care reprezintă un interes local comunitar primordial.
Informaţii privind documentaţia de atribuire:   ACCESEAZA
HOTARAREA Nr.52/2020 pentru aprobarea tarifelor diferentiate,distincte pentru activitatea de gestionare a deseurilor de catre beneficiarii serviciului de salubrizare de pe raza Orasului Balan ,precum si a sanctiunilor ce se vor aplica in cazul in care beneficiarii serviciului de salubrizare de pe raza Orasului Balan nu separa in mod corespunzator cele doua fluxuri de deseuri pe care le produc  descarca
HOTARAREA Nr.45/2020  privind anularea in vedera concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 12.000 mp,identificat prin nr.cadastral 50595,CF50595(nr cadastral vechi 50432,CF50432),situat in strada Oltului orasul Balan jud.Harghita,teren aflat in domeniul public al Orasului Balan  descarca
Ştiri / pagina:
Votare
Care dintre filmele de scurt metraj despre oraşul nostru?
SOS
Poliţia 112
Pompierii 112
Ambulanţa 112
Jandarmeria 956
Poliţia comunitara 966
|
|
|
|
|
|