banner back


Ştiri şi noutaţi
Scopul proiectului: constă în îmbunătăţirea calităţii infrastructurii, a dotărilor şi a procesului educaţional în cadrul Grădiniţei Floarea de Colţ din oraşul Bălan, judeţul Harghita, în vederea creşterii gradului de participare a populaţiei preşcolare la procesul educaţional, a calităţii şi atractivităţii acestuia şi a sprijinirii unei dezvoltări economice şi sociale durabile şi echilibrate teritorial, la nivelul oraşului Bălan.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro  
http://www.inforegio.ro  
http://www.facebook.com/inforegio.ro
                        ACCESEAZA
Obiectul concesiunii este terenul situat în intravilanul Oraşul Bălan, Str. Oltului, în suprafaţă de 12.000 mp, nr. cadastral 50595, CF nr.50595, aflat în proprietatea publică a Oraşului Bălan, domeniul public.
DISPOZITIA Nr.145/2020 privind convocarea Consiliului Local Balan in sedinta ordinara in data de 17 MARTIE 2020,ora 15:00
Primarul orasului Balan d-l. Iojiban Gheorghe ,avand in vedere referatul cu nr.1432/11.03.2020 al secretarului general al Orasului Balan
Vazand procesele verbale ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Balan intocmite ca urmare a intrunirii comisiilor in sedinde de lucru
Constatand faptul ca proiectele de hotarari inscrise in proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile prevazute de art. 136 alin.8 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ ,in vederea intrunirii in plen a Consiliului Local Balan in sedinta ordinara  ACCESEAZA
CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI DESPRE NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)
Ştiri / pagina:
Votare
Care dintre filmele de scurt metraj despre oraşul nostru?
SOS
Poliţia 112
Pompierii 112
Ambulanţa 112
Jandarmeria 956
Poliţia comunitara 966
|
|
|
|
|
|