Ştiri şi noutaţi
Rezultatul concursului pentru postul de contractual vacant: INSPECTOR - debutant în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Bălan, compartiment proiecte:
PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN  cu sediul în Bălan, str. 1 Decembrie nr. 25 anunţă scoaterea la concurs pe perioadă nedeterminată   a următorului post contractual  vacant: INSPECTOR - debutant în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Bălan, compartiment proiecte
PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN  cu sediul în Bălan, str. 1 Decembrie nr. 25 anunţă scoaterea la concurs pe perioadă nedeterminată a funcţei publice vacanţe de INSPECTOR – superior, clasa I – funcţie publică în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Bălan, compartiment proiecte.
Proces-verbal de selectare a partenerilor

Cu ocazia procedurii de selecţie a partenerilor privaţi, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCI) 2014-2020, Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Axă prioritară 4, Prioritatea de investiţii 9v: Promovarea antreprenoriatului social şi a integrării vocaţionale în întreprinderile sociale şi economia socială şi solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forţei de muncă, Obiectiv Specific 4.16: Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă.In urma evaluarii a fost declarat admis candidatul Asociatia Europeana pentru o viata mai buna .
   -PV Selectie parteneri : Acceseaza
Ştiri / pagina:
|
|
|
|
|
|