Publicaţii căsătorii

Camera

nr. 9 (etaj I)

Oficiere căsătorii

PRIMAR: IOJIBAN GHEORGHE
REFERENT: Kristaly Eva


PUBLICATII CĂSATORII
2018PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335


Astăzi 11.02.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BUZĂ PETRU (numele şi prenumele) în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) POP ADRIANA (numele şi prenumele), în vârstă de 44 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr. 13103 /11.02.2018
data publicaţiei: 11.02.2018.
data  căsătoriei:   20.02.2018.

PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 07.02.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TOMA ANTON  (numele şi prenumele) în vârstă de 51 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)   UNGURAŞ DORINA (numele şi prenumele), în vârstă de 46 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr.13093  /07.02.2018
data publicaţiei: 07.02.2018.
data căsătoriei:   16.02.2018


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335
Nr.13706  /25.10.2017
data publicaţiei: 25.10.2017.
data căsătoriei:   03.11.2017.

          Astăzi 25.10.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BOTEZATU GRIGORE  (numele şi prenumele) în vârstă de 49 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)   MÁRTON RAMONA (numele şi prenumele), în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva
 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
Str.1 Decembrie bl.E29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335
Nr.13719/02.11.2017
data publicaţiei: 02.11.2017.
data căsătoriei:   11.11.2017.

          Astăzi 02.11.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PANAITE NECULAI  (numele şi prenumele) în vârstă de 47 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)   BOROŞ CRISTINA (numele şi prenumele), în vârstă de 47 ani, cu domiciliul în mun.TIMIŞOARA judeţul TIMIŞ.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335
Nr.13674  /12.10.2017
data publicaţiei: 12.10.2017.
data căsătoriei:   21.10.2017.

          Astăzi 12.10.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VITA CAROL-EUGEN  (numele şi prenumele) în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)   PĂDURARIU LILIANA-DUMITRA (numele şi prenumele), în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în com.BUNEŞTI-AVEREŞTI sat.PODU OPRII judeţul VASLUI.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.E29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335
Nr.13666/06.10.2017
data publicaţiei: 06.10.2017.
data căsătoriei:   15.10.2017.

          Astăzi 06.10.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MOISE DANIEL  (numele şi prenumele) în vârstă de 48 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)   TOMA ELISABETA (numele şi prenumele), în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.E29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335
Nr.13628/ 25.09.2017
data publicaţiei: 25.09.2017.
data căsătoriei:  04.10.2017.

        Astăzi 25.09.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MUNTEANU GABRIEL  (numele şi prenumele) în vârstă de 51 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) BENEDIC ELISABETA (numele şi prenumele), în vârstă de 43 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.E29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335
Nr.13587/07.09.2017
data publicaţiei: 07.09.2017.
data căsătoriei:  16.09.2017.
 
          Astăzi 07.09.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TINŢĂ DRAGOŞ  (numele şi prenumele) în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)  MOLDOVAN IZABELLA (numele şi prenumele), în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în or.BĂILE TUŞNAD judeţul HARGHITA
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
Nr.13491/17.08.2017
data publicaţiei: 17.08.2017.
data căsătoriei:   26.08.2017.
 
          Astăzi 17.08.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MOISĂ MITRUŢ-CIPRIAN  (numele şi prenumele) în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)  CURILĂ MARIA-MIHAELA (numele şi prenumele), în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
Nr.13489/16.08.2017
data publicaţiei: 16.08.2017.
data căsătoriei:   25.08.2017.

          Astăzi 16.08.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DRANICER ION  (numele şi prenumele) în vârstă de 68 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)  COTELEA ELENA (numele şi prenumele), în vârstă de 53 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva
 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
Nr.13483/15.08.2017
data publicaţiei: 15.08.2017.
data căsătoriei:   24.08.2017.
 
          Astăzi 15.08.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DAVID LAJOS  (numele şi prenumele) în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)  PAP ENIKŐ-MÓNIKA (numele şi prenumele), în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
Nr.13467/10.08.2017
data publicaţiei: 10.08.2017.
data căsătoriei:   19.08.2017.

          Astăzi 10.08.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MUCENIC VASILE  (numele şi prenumele) în vârstă de 58 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)  STATE ELENA (numele şi prenumele), în vârstă de 47 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva
 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
Nr.13468/10.08.2017
data publicaţiei: 10.08.2017.
data căsătoriei:   19.08.2017.

          Astăzi 10.08.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CIOBOTARU CRISTIAN  (numele şi prenumele) în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în mun.IAŞI judeţul IAŞI şi a d.nei(d.rei)   BARABÁS ADINA-IZABELLA (numele şi prenumele), în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva
 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
Nr.13469/10.08.2017
data publicaţiei: 10.08.2017.
data căsătoriei:   19.08.2017.

          Astăzi 10.08.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ROŞU GABRIEL-MARIN  (numele şi prenumele) în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)  SIGMIREAN LAVINIA-ADELINA (numele şi prenumele), în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13455/07.08.2017
data publicaţiei: 07.08.2017.
data căsătoriei:   16.08. 2017
 
          Astăzi 07.08.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CIOBA ADRIAN-VALENTIN  (numele şi prenumele) în vârstă de  26 ani, cu domiciliul în mun.SFÂNTU GHEORGHE judeţul COVASNA şi a d.nei(d.rei) COJOCARU LAURA-MIHAELA (numele şi prenumele), în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva
 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
Nr.13458/08.08.2017
data publicaţiei: 08.08.2017.
data căsătoriei:   17.08.2017.

          Astăzi 08.08.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ŞANCARIUC ŞTEFAN-ANDREI  (numele şi prenumele) în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) RARINCA ANDREEA-MARINA (numele şi prenumele), în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
Nr.13462/ 09.08.2017
data publicaţiei: 09.08.2017.
data căsătoriei:   18.08.2017.

          Astăzi 09.08.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CISER CORNEL  (numele şi prenumele) în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) BĂLŢĂTESCU ANA-LOREDANA (numele şi prenumele), în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva
 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13437/01.08.2017
data publicaţiei: 01.08.2017.
data căsătoriei:   10.08.2017
 
          Astăzi 01.08.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ACREŢEI DĂNUŢ  (numele şi prenumele) în vârstă de  46 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)   MOLDOVAN CORINA-FLORINA (numele şi prenumele), în vârstă de  32 ani, cu domiciliul în sat CHIHERU DE SUS judeţul MUREŞ.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13411/20.07.2017
data publicaţiei: 20.07.2017.
data căsătoriei:   29.07. 2017

          Astăzi 20.07.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BUCURI ROBERT-TEODOR  (numele şi prenumele) în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)   MURARIU IOANA-ELENA (numele şi prenumele), în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13395/13.07.2017
data publicaţiei: 13.07.2017.
data căsătoriei:   22.07. 2017
 
          Astăzi 13.07.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ADAM ALIN  (numele şi prenumele) în vârstă de  32 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)   ŢEPEŞ DIANA-NICOLETA (numele şi prenumele), în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13402/18.07.2017
data publicaţiei: 18.07.2017.
data căsătoriei:   27.07. 2017
 
          Astăzi 18.07.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GÁL ZOLTÁN  (numele şi prenumele) în vârstă de 44 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)   HÂRBU LENUŢA (numele şi prenumele), în vârstă de 41 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13353/23.06.2017
data publicaţiei: 23.06.2017.
data căsătoriei:   02.07. 2017
 
          Astăzi 23.06.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ÁBRAHÁM HUBA  (numele şi prenumele) în vârstă de  33 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)   PORTIK EMESE (numele şi prenumele), în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în mun.GHEORGHENI judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13324/08.06.2017
data publicaţiei: 08.06.2017.
data căsătoriei:   17.06. 2017
 
          Astăzi 08.06.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BRÎNZEI COSMIN-BENONI  (numele şi prenumele) în vârstă de  27 ani, cu domiciliul în or. MOLDOVA NOUĂ judeţul CARAŞ-SEVERIN şi a d.nei(d.rei)  COCHIOR-HEGHI SIMONA (numele şi prenumele), în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13323/08.06.2017
data publicaţiei: 08.06.2017.
data căsătoriei:   17.06. 2017
 
          Astăzi 08.06.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BÁCS CSABA  (numele şi prenumele) în vârstă de  26 ani, cu domiciliul în com.SÎNDOMINIC judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)   SÜTŐ IMOLA-SAROLTA (numele şi prenumele), în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13307/30.05.2017
data publicaţiei: 30.05.2017.
data căsătoriei:   08.06. 2017
 
          Astăzi 30.05.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui KEDVES MARIUS-MAIKILI  (numele şi prenumele) în vârstă de  37 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)   GYENGE ANNA (numele şi prenumele), în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR  BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13214/11.04.2017
data publicaţiei: 11.04.2017.
data căsătoriei:   20.04. 2017
 
          Astăzi 11.04.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ACĂTALINEI ROBERT  (numele şi prenumele) în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)  VASLABÁN HAJNALKA (numele şi prenumele), în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13163/16.03.2017
data publicaţiei: 16.03.2017.
data căsătoriei:  25.03. 2017
 
          Astăzi 16.03.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CONDREA CSABA-MATYAS  (numele şi prenumele) în vârstă de  42 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)   BUJDOSÓ MÁRIA (numele şi prenumele), în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13076/03.02.2017
data publicaţiei: 03.02.2017.
data căsătoriei:  12.02. 2017
 
          Astăzi 03.02.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MUSCALU MARIUS-GABRIEL  (numele şi prenumele) în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)  HRIŢCU MĂDĂLINA (numele şi prenumele), în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în BOTOŞANI judeţul BOTOŞANI.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva
 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13077/03.02.2017
data publicaţiei: 03.02.2017.
data căsătoriei:  12.02. 2017

          Astăzi 03.02.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SIMON REZSŐ  (numele şi prenumele) în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în com.SÎNDOMINIC judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)  KARDA OTTILIA (numele şi prenumele), în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13071/02.02.2017
data publicaţiei: 02.02.2017.
data căsătoriei:  11.02. 2017

          Astăzi 02.02.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NECHITA IONEL  (numele şi prenumele) în vârstă de  33 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)   BĂLTEANU RENATA-MARIA (numele şi prenumele), în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13024/09.01.2017
data publicaţiei: 09.01.2017.
data căsătoriei:  18.01. 2017

          Astăzi 09.01.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VERES LEVENTE  (numele şi prenumele) în vârstă de  39 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)   SZEGEDI TŰNDE (numele şi prenumele), în vârstă de 36 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva

                                                           PUBLICATII CĂSATORII
                                                                   2016


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13804/07.11.2016
data publicaţiei: 07.11.2016.
data căsătoriei:  16.11. 2016

          Astăzi 07.11.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PALIŞTAN DAMIAN  (numele şi prenumele) în vârstă de  45 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)  POPA CRISTINA (numele şi prenumele), în vârstă de 40 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13771/20.10.2016
data publicaţiei: 20.10.2016.
data căsătoriei:  29.10. 2016

          Astăzi 20.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SZÉKELY ÁDÁM (numele şi prenumele) în vârstă de  25 ani, cu domiciliul în mun.TÂRGU SECUIESC judeţul COVASNA şi a d.nei(d.rei)  SZÁSZ BEÁTA (numele şi prenumele), în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13590/26.08.2016
data publicaţiei: 26.08.2016.
data căsătoriei:  04.09. 2016

          Astăzi 26.08.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SÜTŐ FERENC  (numele şi prenumele) în vârstă de  27 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)  ZSÓK KINGA (numele şi prenumele), în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13580/25.08.2016
data publicaţiei: 25.08.2016.
data căsătoriei:  03.09. 2016
 
          Astăzi 25.08.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CURILĂ VASILE-GABRIEL  (numele şi prenumele) în vârstă de  28 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)  NECULA MARGARETA (numele şi prenumele), în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13547/12.08.2016
data publicaţiei: 12.08.2016.
data căsătoriei:  21.08. 2016
 
          Astăzi 12.08.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VOICU CRISTIAN-CONSTANTIN (numele şi prenumele) în vârstă de  27 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)  BOLDI ALEXANDRA (numele şi prenumele), în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13542/11.08.2016
data publicaţiei: 11.08.2016.
data căsătoriei:  20.08. 2016
 
          Astăzi 11.08.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SPULBER CIPRIAN (numele şi prenumele) în vârstă de  22 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)  BANCĂŞ DOLORES (numele şi prenumele), în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva
 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13543/11.08.2016
data publicaţiei: 11.08.2016.
data căsătoriei:  20.08. 2016
 
          Astăzi 11.08.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui COJOCARU BOGDAN-SAMUIL (numele şi prenumele) în vârstă de  25 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)  DARIE LAURA-LOREDANA (numele şi prenumele), în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13518/04.08.2016
data publicaţiei: 04.08.2016.
data căsătoriei:  13.08. 2016

          Astăzi 04.08.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GĂINĂ MARIUS-ZOLTÁN (numele şi prenumele) în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)  KACSÓ KRISZTINA-MAGDOLNA (numele şi prenumele), în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13528/05.08.2016
data publicaţiei: 05.08.2016.
data căsătoriei:  14.08. 2016
 
          Astăzi 05.08.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui HORNEA MIREL (numele şi prenumele) în vârstă de  31 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)  DEBONO MIRELA-ADRIANA (numele şi prenumele), în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în AUSTRALIA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDEN A PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13477/25.07.2016
data publica iei: 25.07.2016.ţ
data căsătoriei:  03.08. 2016

Astăzi 25.07.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui OLARIU ADRIAN-BOGDAN (numele şi prenumele) în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) TILICI EMANUELA (numele şi prenumele), în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13472/23.07.2016
data publica iei: 23.07.2016.ţ
data căsătoriei:  01.08. 2016

Astăzi 23.07.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie   a   d-lui  COZMA GHEORGHIŢĂ (numele   şi   prenumele)   în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)   GABOR IZABELLA-MĂDĂLINA (numele şi prenumele), în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13438/14.07.2016
data publicaţiei:14.07.2016.
data căsătoriei:  23.07. 2016

          Astăzi 14.07.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SZÉP GYULA-BÁLINT(numele şi prenumele) în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în mun.CLUJ-NAPOCA judeţul CLUJ şi a d.nei(d.rei) NAGY NOÉMI-KRISZTA (numele şi prenumele), în vârstă de 25  ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13420/07.07.2016
data publicaţiei: 07.07.2016.
data căsătoriei:  16.07. 2016

          Astăzi 07.07.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MITOCARU IONUŢ-CIPRIAN (numele şi prenumele) în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) FABIAN ANNA-MÁRIA (numele şi prenumele), în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13423/08.07.2016
data publicaţiei: 08.07.2016.
data căsătoriei:  17.07. 2016

          Astăzi 08.07.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PÂRŢAC MARCELIN (numele şi prenumele) în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) BEJAN MARIA (numele şi prenumele), în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13418/07.07.2016
data publicaţiei: 07.07.2016.
data căsătoriei: 16.07. 2016

Astăzi 07.07.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BURIAN ERNEST (numele şi prenumele) în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) DOBROTĂ OANA-CRISTINA (numele şi prenumele), în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13417/07.07.2016
data publicaţiei: 07.07.2016.
data căsătoriei: 16.07. 2016

Astăzi 07.07.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui STANA IOAN (numele şi prenumele) în vârstă de 40 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) GAL IULIANA-SABINA (numele şi prenumele), în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13383/30.06.2016
data publicaţiei: 30.06.2016.
data căsătoriei:  09.06. 2016

          Astăzi 30.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ELEKES BOTOND-LÁSZLÓ (numele şi prenumele) în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în com.SUSENI judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) GEDŐ EDINA (numele şi prenumele), în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13357/15.06.2016
data publicaţiei: 15.06.2016.
data căsătoriei:  24.06. 2016

          Astăzi 15.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PĂR CĂTĂLIN-MIHAI (numele şi prenumele) în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)     REBEGEA MIHAELA (numele şi prenumele), în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13296/12.05.2016
data publicaţiei: 12.05.2016.
data căsătoriei:  21.05. 2016

         Astăzi 12.05.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ALBERT LEVENTE (numele şi prenumele) în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)    KOVÁCS DALMA-MÁRIA (numele şi prenumele), în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.13187/19.03.2016
data publicaţiei: 19.03.2016.
data căsătoriei:  28.03. 2016
 
          Astăzi 19.03.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui KACSÓ ALPÁR (numele şi prenumele) în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)   TANKO EDINA (numele şi prenumele), în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în or.DETA judeţul TIMIŞ.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva
 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.15750/02.12.2015
data publicaţiei: 02.12.2015.
data căsătoriei:  11.12. 2015
 
          Astăzi 02.12.2015 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DEREGÁN SZILVESZTER (numele şi prenumele) în vârstă de 46 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) VRABIE LENUŢA (numele şi prenumele), în vârstă de 46 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
 
Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.15725/13.11.2015
data publicaţiei: 13.11.2015.
data căsătoriei:  22.11. 2015
 
          Astăzi 13.11.2015 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ONCIOIU MARIAN (numele şi prenumele) în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în mun.HUNEDOARA judeţul HUNEDOARA şi a d.nei(d.rei) BODÓ REBECA-ALEXANDRA (numele şi prenumele), în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în mun.TIMIŞOARA judeţul TIMIŞ.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCALDE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.15601/17.09.2015
data publicaţiei: 17.09.2015.
data căsătoriei:  26.09. 2015
 
          Astăzi 17.09.2015 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SIMIRUC ADRIAN-FLORIN (numele şi prenumele) în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)   NAGY MELINDA (numele şi prenumele), în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva

  
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.15602/17.09.2015
data publicaţiei: 17.09.2015.
data căsătoriei:  26.09. 2015

          Astăzi 17.09.2015 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VASLABÁN JÁNOS (numele şi prenumele) în vârstă de 40 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)   MIHALCEA ANA-MARIA (numele şi prenumele), în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva
 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.15512/27.08.2015
data publicaţiei: 27.08.2015.
data căsătoriei:  05.09. 2015

          Astăzi 27.08.2015 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SUCI ADRIAN (numele şi prenumele) în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)   MIKLOS MELINDA (numele şi prenumele), în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.15511/27.08.2015
data publicaţiei: 27.08.2015.
data căsătoriei:  05. 09.2015

          Astăzi 27.08.2015 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BACIU ION (numele şi prenumele) în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)   DÉNES IZABELLA (numele şi prenumele), în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în sat.VOŞLĂBENI, com.VOŞLĂBENI judeţul HARGHITA
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.15494/20.08.2015
data publicaţiei: 19.08.2015.
data căsătoriei:  28.08. 2015

          Astăzi 19.08.2015 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TANKÓ LÁSZLÓ (numele şi prenumele) în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)   PÎRVAN HELGA-PAULA (numele şi prenumele), în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.15459/07.08.2015
data publicaţiei: 07.08.2015.
data căsătoriei:  16.08. 2015
 
          Astăzi 07.08.2015 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BĂJENARU DORIN-ALEXANDRU (numele şi prenumele) în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) HADARAG ANDREEA-RALUCA (numele şi prenumele), în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR 

|
|
|
|
|
|