Proiecte

Proiecte

Denumire proiect /Parteneri

Continutul proiectului

Finantator

Valoare /Termen de finalizare

“Economia bazată pe cunoastere”

Amenajarea la Școala Generală Nr.1, Clubul “Minerul”, Școala Generală “Geo Bogza” si la Primărie spatii pentru 18 calculatoare, 3 servere si asigurarea accesului cetătenilor si a oamenilor de afaceri la informatie, stimulând competitivittatea mediului de afaceri local si ridicarea nivelului de educatie cu ajutorul tehnologiei.

Initiat de Guvernul României, prin Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei cu sprijinul Băncii Mondiale

Consiliul Local Bălan

40.000 Euro

Noiembrie 2007

Centrul de sprijin si consiliere pentru femei si tineri

Asociatia EtnoculturalăCONCORDIA

Partener: Consiliul Local Bălan

Activarea grupului comunitar al femeilor din Orasul Bălan; sprijinirea si consilierea socio-psihologică a tinerilor si femeilor aflati în situatii de risc social ridicat (abandon, divort, abuz în familie, etc.); Oferirea de informatii si consultantă în pregătirea carierei si în orientarea curiculară pentru femei si tineri;

Formarea si activarea unor grupuri comunitare (respectiv un grup de femei si unul de tineri) care să se implice în viata civilă si decizională a orasului si care să atragă finantări în beneficiul grupurilor tintă identificate de fiecare grup în parte;

Agentia Natională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere

7.900 Ron

2008

Reabilitare si modernizare a sistemului de apă si canalizare de pe Strada Florilor

Refacerea retelei de apă si canalizare între Școala Generală nr. 1 si blocul 65

O.G.R. nr. 7/2006 – GUVERNUL ROMÂNIEI

Consiliul Local Bălan

1.300.000 Euro

Iulie 2008

Reabilitare Strada Florilor infrastructură rutieră si pietonală

Aplicare strat asfalt, amenajarea trotuarelor si a pistelor pentru biciclisti

Agentia Natională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere

Consiliul Local Bălan

1.100.000 Euro

noiembrie 2008

Sală de sport scolară cu nivel de practică sportivă competitională locală – 150 locuri

Sală de sport cu 150 de locuri pentru practicarea jocurilor de handbal, baschet, volei si minifotbal

- HOTÃRÂRE nr. 818 din 3 iulie 2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Săli de sport" prin Compania Natională de Investitii "C.N.I." - S.A.

- Consiliul Local Bălan

600.000 Euro

Noiembrie 2008

Modernizare, reabilitare bloc de locuinte P+4 E BÃLAN str. Florilor, nr.50

Reabilitare sarpantă cu înlocuirea structurii de lemn-beton si a învelitorii de tiglă;

Schimbare conducte apa-canal si termoficare;

Zugrăvirea blocului

- O.U.G. nr. 125/2004, „Programul de Investitii si Instituirea unor Măsuri Speciale de Reabilitare a Blocurilor de Locuinte Aflate în Stare de Degradare, Aflate în Zone Defavorizate”, prin

Compania Natională de Investitii

- Consiliul Local Bălan

1.100.000 Euro

Decembrie 2008

„Confidence”

Partener: Asociatia „Cortul Multicolorat al Copiilor”

Centrul de primire în regim de urgentă a persoanelor victime ale violentei în familie va acorda acestora servicii sociale specializate, respectiv:

- primire si găzduire temporară

- asistentă medicală si îngrijire

- consiliere psihologică si juridică de specialitate

Beneficiari:

- cupluri mamă-copii/femei/copii, cu domiciliul de raza judetului Harghita, victime ale violentei domestice care necesită cazare temporară în cadrul centrului, precum si serviciile adiacente (consiliere psihologică, îngrijire medicală, etc;)

- cupluri mamă-copii/femei/copii, cu domiciliul de raza judetului Harghita, care nu solicită sau nu necesită găzduire în cadrul centrului de primire, ci doar furnizarea altor servicii de genul: informare, consiliere juridică si sau/psihologică, etc.

Centrul va fi organizat pentru o capacitate maximă de 9 persoane, pentru o perioadă de găzduire cuprinsă între 7 si 60 de zile.

Guvernul României – Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de ªanse

prin Agentia Natională pentru Protectia Familiei

în cadrul Programului de interes National ” Centru de Primire în regim de urgentă a victimelor violentei în familie”

Consiliul Local Bălan

112.030 Ron

Iunie 2008

„Amenajarea si dotarea clubului public de artă si cultură pentru copii si tineri”

Parteneri: Serviciul Judetean de Îngrijiri Medico-Sociale la Domiciliu – regiunea Ciuc, Clubul Elevilor si ªcolarilor – Bălan si Asociatia Etnoculturală „Concordia” - Bălan)

Înfiintarea unui club de artă si cultură pentru 34 de copii si 11 tinerii de pe raza orasului Bălan, care se va constitui în centru de zi în conformitate cu prevederile legislative în vigoare. Grupul tintă: un număr de 45 de copii si tineri săraci (34 copii si 11 tineri) de pe raza orasului Bălan, cu vârste cuprinse între sapte si douăzeci si patru de ani care se află în diferite grade de dificultate sau risc social

implementat prin FRDS, în colaborare cu Agentia Natională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere, prin Unitatea de Management al Proiectului

Consiliul Local Bălan

65.809 USD

Septembrie 2008

Reabilitarea si amenajare Clubului Cultural Bălan

Refacerea casei de cultură: schimbarea de retele de canalizare, scaune, acoperis si instalatii electrice si de încălzire

Consiliul Local Bălan

200.000 Euro

Decembrie 2007

Proiecte în pregătire

Dezvoltarea colectării selective a deseurilor în zona Bălan-Sândominic

Partener: Comuna Sândominic

Implementarea unui sistem integrat de colectare selectivă, sortare si valorificare a deseurilor urbane

Program PHARE 2005 CES prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor(Agentia pentru Dezvoltare Centru)

1.031.000 Euro

S-a depus:

15 august 2007

„Amenajarea de spatii de joacă pentru copii”

Aplicant: grupul de initiativă “Împreună pentru copiii nostri”

Partener: Consiliul Local Bălan

Amenajarea a trei spatii de joacă ultramoderne în parcurile Nord, Sud si blocurile 47, 48

Agentia Natională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere

Consiliul Local Bălan

90.000 USD

Se depune la:

24 septembrie 2007

Construirea retelei de canalizare pe Pârâul Fierarilor

Construirea retelei de canalizare pe strada Pârâul Fierarilor si conectarea acesteia la reteaua orăsenească

Agentia Natională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere

Consiliul Local Bălan

Grupul de initiativă….

70.000 USD

Se depune la:

24 septembrie 2007

Reabilitarea sarpantelor la blocurile apartinând asociatiei de proprietari  Bloc 68”, ”Florilor”, ”Hăsmas” si ”Cartierul Vechi”

Reabilitarea sarpantelor blocurilor cu înlocuirea structurii lemn-beton si a învelitorilor din tiglă

Agentia Natională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere

Consiliul Local Bălan

Asociatiile de proprietari

400.000 USD

Se depune la:

24 septembrie 2007

Sprijinul pentru Intreprinzători si Managementul Centrelor de Afaceri

Realizarea de noi locuri de muncă în zona de operare a BSI prin dezvoltarea companiilor existente si aparitia de noi companii particulare pe fondul stimulării activitătilor antreprenoriale prin furnizarea de informatii de afaceri, consultantă si asistentă.

Gruppo SOGES SpA

Consiliul Local Bălan

Mai 2009

Zugrăvirea fatadelor blocurilor: 60 si cele cu 1 nivel

Faza I a programului de zugrăvire a blocurilor conform HCL nr. ../2004

Consiliul Local Bălan

Mai 2008

Construire pod de acces pe strada Cerbului (Szimina)

Construirea unui pod metalic peste râul Olt pentru accesul pe strada Cerbului

Consiliul Local Bălan

Iunie 2008

Energy Trophy

O competitie în care sunt antrenati toti angajatii din clădirea Primăriei Orasului Bălan, unde se urmăreste economisirea de energie prin schimbarea comportamentului consumatorilor.

Comisia Europeană ca parte a programului SAVE2

10.000 Euro

Septembrie 2008

Top