Taxe și Impozite

Hotărârea nr.124/2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2024

Vizualizează
Camera nr.1
Inspector: Basarab Maria Melinda
Date de contact Telefon: 0266/330.335; int: 105
E-mail: [email protected]

Incasarea Taxelor si Impozitelor

 1. LA CASIERIA TAXE SI IMPOZITE, STR.1 DECEMBRIE, NR.25, PARTER, ÎNTRE ORELE:
  • LUNI: 8,00 – 14,00
  • MARTI : 8,00 – 14,00
  • MIERCURI : 8,00 – 14,00
  • JOI: 8,00 – 14,00
  • VINERI: 8,00 – 12,00
 2. ONLINE, pe ghișeul.ro:

 3. PRIN BANCÃ/TREZORERIE ÎN URMÃTOARELE CONTURI : 
Impozit cladire PF RO94TREZ3512107020101XXX
Impozit cladire PJ RO44TREZ3512107020102XXX
Impozit teren PF RO41TREZ3512107020201XXX
Impozit teren PJ RO88TREZ3512107020202XXX
Impozit mij.de trans. PF RO16TREZ3512116020201XXX
Impozit mij.de trans. PJ RO63TREZ3512116020202XXX
Impozit mij.de trans. peste 12t PF RO16TREZ3512116020201XXX
Impozit mij.de trans. peste 12t PJ RO63TREZ3512116020202XXX
Taxa Publicitate/Firma/Mp/An RO38TREZ35121070250XXXXX
Alte Amenzi RO31TREZ35121350250XXXXX
Amenda prevederi Legale RO11TREZ35121A350102XXXX

Modalitati de plata a impozitelor si taxelor

Directia Impozite si Taxe Locale - Balan pune la dispozitia contribuabililor urmatoarele modalitati de plata:

1. Plata cu numerar: Se poate efectua plata în numerar, apeland la casierie

2. Plata cu ordin de plata (se poate face prin banca unde contribuabilul are cont deschis)

Persoanele juridice si persoanele fizice pot achita cu ordin de plata:
Banca: Trezoreria Balan
Beneficiar: Primaria Balan
C.U.I. 4367612

 

 

Atributiile compartimentului

 • Participa la fundamentarea bugetului la partea de venituri;
 • Organizeaza si asigura drepturile de acces la diferite nivele pentru aplicatia de impozite si taxe locale;
 • Organizeaza,indruma si urmareste: primirea, verificarea, operarea in baza de date si arhivarea declaratiilor de impunere pentru impozite si taxe locale;
 • Raspunde de intocmirea si realizarea programului de control fiscal privind impozitele si taxele locale;
 • Propune in conditiile legii masuri pentru solutionarea obiectiunilor si contestatiilor impotriva actelor de control si de impunere,care au ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a accesoriilor acestora,intocmite de organele de specialitate din cadrul serviciului;
 • Organizeaza activitatea de eliberare a certificatelor fiscale privind impozitele si taxele locale;
 • Analizeaza dupa fiecare termen de plata , pe baza evidentei analitice, lista debitorilor persoane fizice si juridice, care inregistreaza restante la plata impozitelor si taxelor locale si incepe procedura de recuperare a creantelor bugetare in conformitate cu prevederile legale;
 • Verifica si avizeaza efectuarea compensarilor si restituirilor de impozite si taxe;
 • Verifica si analizeaza dosarele depuse de contribuabili persoane fizice si juridice conform legislatiei in vigoare, prin care se solicita acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale si intocmeste raportul de specialitate pe care il inainteaza spre aprobare Consiliului Local;
 • Stabileste si aplica masurile ce se impun pentru initierea unor actiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea si atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin masuri de executare silita a unitatilor si persoanelor care nu-si achita in termen obligatiile fiscale ;
 • Organizeaza arhivarea si pastrarea dosarelor fiscale si celorlalte documente referitoare la depunerea si incasarea debitelor;
 • Certifica prezenta la serviciu a personalului si ia masuri pentru intocmirea evaluarilor si obiectivelor anuale, a fiselor de post ale salariatilor din subordine, propune calificativul conform prevederilor legale si aplicarea masurilor disciplinare in cazul nerespectarii obligatiilor de serviciu;
 • Colaboreaza cu celelalte compartimente ale Primariei, cu societatile bancare si cu alte institutii, in vederea incasarii impozitelor si taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice;
 • Transmite Compartimentului executare silita, debitorii care nu isi platesc de bunavoie obligatiile datorate bugetului local, intocmind pentru aceasta documentele necesare, conform actelor normative in vigoare;
 • Intocmeste si inainteaza pana la data de 10 a fiecarei luni Compartimentului evidenta veniturilor-lista de solduri ;
 • Aduce la cunostinta conducerii si informeaza organele abilitate ori de cate ori constata fapte care constituie infractiuni conform prevederilor legale;
 • Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului.
Top