Orașul Bălan

Așezare geografică

Orașul Bălan este situat în perimetrul Nord-Estic al judetului Harghita, adică în zona centrală a Carpaților Orientali, la poalele Hășmașului Mare, la altitudinea nordică de 46,30 grade și longitudine estică de 25,44 grade.

Se află în imediata vecinătate a comunei Sândominic, având acces la drumul național nr. 125 (Miercurea Ciuc - Gheorgheni). Miercurea Ciuc se află la 42 km, Gheorgheni se află la 19 km, (drumul inaccesibil circulației publice, oferă un traseu turistic de excepție, drumetiile putând fi făcute cu sănii trase de câini).

Bălanul, ca oraș, se întinde pe firul râului Olt, pe o distanță de aproximativ 3 km, relieful fiind alcătuit dintr-un mic bazin înconjurat de alte forme de relief spectaculoase, munți și coline de un farmec inedit.

Clima

Clima este temperat - continentală cu o microclimă foarte favorabilă. Se poate simți efectul terapeutic al pădurilor; aerul este curat, rășinos, bogat în fitoncide, având astfel un efect benefic asupra sănătății, fiind prielnic călătoriilor de odihnă și relaxare.

Temperatura medie pe tot parcursul anului variază în jurul valorii de 7 grade Celsius, iar iarna aceasta este între -10 și - 8 grade Celsius. Numărul orelor însorite într-un an este de 1300-1400 ore, iar precipitatiile sunt în medie de 710-730 mm.

Datorită munților și pădurilor care înconjoară depresiunea, numărul zilelor în care bate vântul este scăzut, Bălanul fiind o zonă liniștită din acest punct de vedere.
 

Relieful, structura geologică

Substratul geologic este alcătuit din roci sedimentar - cristaline, andezite, calcare și alte roci rezistente la eroziune. Pe aceste roci s-au format soluri brune acide, cu fertilitate scăzută, improprii pentru culturile agricole și propice pentru pădurile de molid care vegetează pe suprafețe întinse.


Relieful este tipic de munte, cu o configurație frământată, versanți cu pante mari. Altitudinea variază de la 850m la nivelul orașului până la 1792m în cel mai înalt punct al Masivului Hășmașul Mare.
 

Rețeaua hidrografică

Rețeaua hidrografică este bine reprezentată de râul Olt și de afluenții acestuia.

Regimul hidrologic anual este relativ constant, astfel ca până în prezent nu s-au înregistrat viituri torențiale, inundații sau alte calamități naturale. În câteva locuri există izvoare cu apă minerală.

Vegetația existentă fixează bine solul, astfel că în mod obișnuit nu se produc ravenări, eroziuni, aluncări de teren, înmlăștinări sau alte procese de degradare naturală a solului.

Flora și fauna

În împrejurimile orașului Bălan, pădurile ocupă și acum suprafețe întinse. Pădurile existente sunt alcătuite în cea mai mare parte din molid. În proporții ceva mai reduse se mai întâlnesc: brazii, laricele si paltinii. Specii întâlnite sporadic sunt aninul alb, aninul verde, salcia, răchita roșie, răchita albă, scorușul de munte.

Dintre plantele de o frumusețe extraordinară amintim: floarea de colț, sângele voinicului, tulichină mirositoare, ghintura galbenă, specii rare și ocrotite de lege. Din flora existentă o mare parte se pretează utilizărilor medicale, de exemplu: angelica.

În aceste păduri vegetează și multe specii de ciuperci comestibile și fructe de pădure. Dintre ciuperci enumerăm: hribi, gălbiori, roșcove, zbârciogi, diferite specii de rusula. Arbuști fructiferi întâlniți sunt: zmeurul, afinul, merișorul, fragul.

Munții, pădurile și râurile oferă un habitat prielnic unei varietăți bogate de animale sălbatice, din care se pot aminti: ursul carpatin, râsul carpatin, cerbul carpatin, capra rară, cocoșul de munte, bufnița, alunarul, drepnia neagră, fluturașul de stâncă, păstrăvul de munte.

Top