Secretariat

Camera: nr.15 (etaj I)
Persoane:

 

Barok Gyöngyvér

Date de contact: Telefon: 0266-330.335

Fax: 0266-330.325

 

PROGRAMUL DE AUDIENTE

 

 

LUNI

MARTI

MIERCURI

JOI

VINERI

PRIMAR

-

9,00 -11,00

-

9,00 -11,00

-

VICEPRIMAR

9,00 -11,00

-

9,00 -11,00

-

-

SECRETAR

9,00-12,00

9,00-12,00

9,00-12,00

9,00-12,00

9,00-11,00PROGRAMUL CU PUBLICUL

 

PRIMIREA ACTELOR

ELIBERAREA ACTELOR

LUNI

08,oo - 11,oo

14,oo - 15,30

MARTI

08,oo - 11,oo

14,oo - 15,30

MIERCURI

08,oo - 11,oo

14,oo - 15,30

JOI

08,oo - 11,oo

14,oo - 15,30

VINERI

08,oo - 11,oo

-

 

Atribuții:

 

•    Asigurarea lucrărilor de secretariat pentru primar si viceprimar;
•    Organizarea, și înscrierea în audiență a cetățenilor la primar și viceprimar, secretar, conducerea registrului de audiențe;
•    Asigurarea primirii și înregistrării sesizăriilor , reclamațiilor cetățenilor, distribuirea lor către compartimentele de specialitate , în vederea soluționării în termenele legale
•    Preluarea corespondenței din partea altor instituții și înaintarea lor către conducerea primăriei , pentru repartizarea lor spre compartimente
•    Asigurarea evidenței corecte a circuitului documentelor în instituție
•    Întocmirea adreselor de răspuns sau din oficiu către alte instituții colaboratoare
•    Preluarea apelurilor telefonice din exterior și din birouri, a faxurilor, pe care le înregistrează;
•    Informarea cetățenilor cu privire la actele necesare eliberării documentelor solicitate, precum si cu privire la programul de audiențe si de lucru cu publicul
•    Informarea  si indrumarea publicului, referitor la atribuțiile si competența compartimentelor primăriei, dând informații primare pentru diverse solicitări;
•     Expedierea  corespondenței create la nivelul primăriei
•    Întocmirea ordinelor de deplasare a personalului din primărie
•    Arhivarea si inventarierea pe termene de păstrare, conform nomenclatorului arhivistic a documentelor create la nivelul compartimentului
•    Asigurarea lucrărilor de secretariat în comisiile de concurs,  examen, organizate pentru ocuparea posturilor vacante sau pentru promovarea personalului din instituție.

Top