SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

 

 

- Legea nr. 307 din data de 12.07.2006 – privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 633 din data de 21.07.2006;
- Legea nr. 481 din data de 08.11.2004 – privind protecția civilă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1094 din data de 24.11.2004, modificata şi completată cu Legea nr. 212/2006
- Ordonanța de Urgență nr. 88 din data de 30.08.2001 – privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență publicată în Monitorul Oficial al României nr. 544 din data de 01.09.2001, modificată şi completată de Legea nr. 363 din 07.06.2002, Ordonanța de Urgență nr. 25 din 21.04.2004 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 391 din data de 03.05.2004 și de Ordonanța de Urgență nr. 191 din data de 21.12.2005, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1189 din data de 21.12.2005;
- Legea nr. 195 din data de 20.04.2001 – Legea voluntariatului, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 276 din data de 25.04.2007;
- Ordonanța Guvernului nr. 58 din data de 22.08.2002 – pentru modificarea şi completarea Legii Voluntariatului nr. 195 din 20.04.2001, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 642 din 30.08.2002;
- Ordonanța de Urgență nr. 21 din 15.04.2004 – privind  Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 361 din 26.04.2004, modificată și completată de Legea nr. 15 din 28.02.2005 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 190 din 07.03.2005;
- Hotărâre nr. 1489 din 09.09.2004 – privind organizarea şi funcționarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 884 din 28.09.2004;
- Hotărâre nr. 1490 din 09.09.2004 – pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 884 din 28.09.2004;
- Hotărâre nr. 1491 din 09.09.2004 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situații de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 885 din 28.09.2004;
- Hotărâre nr. 1492 din 09.09.2004 – privind  principiile de organizare, funcționare şi atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 885 din 28.09.2004;
- Hotărâre nr. 1579 din 08.12.2005 – pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 19 din 10.01.2006;   
- Hotărâre nr. 160 din 14.02.2007 – pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condițiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecție şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situații de urgență voluntare/private, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 142 din 27.02.2007;
- Hotărârea nr. 642 din 13.07.2005 – pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcție de tipurile de riscuri specifice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 603 din 13.07.2005;
- Ordinul Ministrului Administrației şi Internelor nr. 718 din 30.06.2005 – pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 636 din din 20.07.2005, modificat şi completat de Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 195 din 20.04.2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 288 din 02.05.2007;
- Ordinul Ministrului Administrației și Internelor  nr. 160 din 23.02.2007 -  pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfășurare şi finalizare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de serviciile voluntare şi private pentru situații de urgență, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 161 din 07.03.2007;
- Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 158 din 22.02.2007 – pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situații de urgență, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 150 din 01.03.2007;
- Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 1474 din 12.10.2006 – pentru  aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 885 din 31.10.2006, modificat şi completat prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 217/2007;
- Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 163 din 28.02.2007 – pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 216 din 29.03.2007.

• COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
• CENTRUL OPERATIV
• SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Serviciile de urgență voluntare se organizează în subordinea consiliilor locale prin unificarea serviciilor publice de pompieri civili și a formațiunilor de protecție civilă din subordinea acestora în urma  ORDONANȚEI nr. 88 din 30 august 2001 privind înființarea, organizarea şi funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență  
Serviciile voluntare și serviciile private pentru situații de urgență, denumite în continuare servicii voluntare și servicii private, sunt structuri specializate, altele decât cele aparținând serviciilor de urgență profesioniste, organizate cu personal angajat și/sau voluntar, în scopul apărării vieții, avutului public și/sau privat în situații de urgență.

Activitatea serviciilor de urgență voluntare constituite în subordinea consiliilor locale este condusă de  un șef serviciu voluntar, profesionist în domeniu, salariat al administrației publice locale.
Înființare:
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urganță al UAT Bălan de categoria I (C I) a fost înființat în anul 2005 prin Hotărârea Consiliului local al U.A.T. Bălan nr. 88 din decembrie 2005, acesta fiind încadrat cu un număr de 20 persoane. Datorită faptului că din anul 2009 funcționează Punctul de lucru Bălan din cadrul Detașamentului de Pompieri Miercurea Ciuc, activitatea de intervenție fiind preluat de această instituție profesionistă,  în anul 2018 a fost reorganizat Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al U.A.T. Bălan în serviciu voluntar de categoria V 1 acesta fiind încadrat cu un număr de 9 voluntari, pe bază de contract de voluntariat.
Organizarea și funcționarea serviciului de urgență voluntar se stabilește prin regulament aprobat de Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență al U.A.T. BĂLAN, cu respectarea criteriilor de performanță.
ORGANIGRAMA S.V.S.U. din 2005
Serviciul voluntar pentru Situații de urgență este condus de un Șef Serviciu și are în structură:


- 1 COMPARTIMENT DE PREVENIRE cu:
- 1 ECHIPÃ DE SPECIALISTI PENTRU PREVENIRE
- 2 ECHIPE SPECIALIZATE cu:


    - 1 Echipă de transmisiuni-alarmare;
    - 1 Echipă de cercetare-căutare;
    - 2 Echipe de deblocare-salvare;
    - 1 Echipă sanitară;
    - 2 Echipă de evacuare;
    - 1 Echipă de suport logistic


COMPONENȚA NOMINALĂ a S.V.S.U. din 2005


1. Demeter Attila
2. Moldovan Mihai
3.Vizi Vilmos
4. Korb Attila
5. Puskás József
6. Vasilache Daniel
7. Sigmirean N. Dănuț
8. Boros József
9. Grosu Constantin
10. Péter Zsólt
11. Cimbală Mihai
12. Silló Zsolt
13. Suciu Iacob
14. Vaslabán Zsólt
15. Dordea Iosif
16. Bodo Csaba
17.Turcu Constantin
18. Szakács Dorina
19. Puskás Ktalin
20. Balázs Edit


ORGANIGRAMA S.V.S.U. din 2018


Serviciul voluntar pentru Situații de urgență este condus de un Șef Serviciu și are în structură:
1 COMPARTIMENT DE PREVENIRE cu:


-  1 Echipă de Specialiști pentru prevenire;


2 ECHIPE SPECIALIZATE cu :


- 1 Echipa de transmisiuni, înștiințare -alarmare;
- 1 Echipă de evacuare.


COMPONENȚA NOMINALĂ a S.V.S.U. din 2018


1, Demeter Attila
2. Handoca Dimitrie
3. Kovács Robert
4. Kovács Tihamér
5. Turcu Constantin
6. Péter Gabriela
7. Balint Monica
8. Bálint Attila
9. Moraru Monica

Top