Compartimentul Registratură

Persoane  Barok Gyongyver
Date de contact Telefon: 0266-330325; int.: 212


 

Atributiile compartimentului

 • intrare-iesire, solutionarea actelor intrate;
 • periodic actualizeaza nomenclatorul dosarelor;
 • se îngrijeste de pastrarea documentelor consiliului local si ale Primariei, executa lucrarile arhivistice prevazute de lege în acest domeniu;
 • întocmeste procesele verbale din sedintele Consiliului Local Balan;
 • întocmeste procesele verbale din sedintele de lucru ale aparatului propriu al Primariei;
 • redacteaza toate actele primite din partea primarului, viceprimarului respectiv secretarului;
 • consiliere în probleme sociale;
 • elibereaza adeverinte, comunica date la solicitarea diferitelor institutii.
 • dactilografierea actelor administratiei publice locale
 • gestionarea timbrelor postale;
 • sprijina activitatea de secretariat;
 • sprijina activitatea de stare civila;
 • întocmirea extraselor de hotarâri pt.apart.cump.din fd.locativ de stat.
 • informarea si îndrumarea publicului la compartimente.
 • realizarea de traduceri din limba maghiara în limba româna si invers, în functie de necesitati a documentelor trimise sau primite în aceasta limba, precum si în cazul diverselor audiuente ale primarului, secretarului sau a unor functionari publici în cazul în care persoane solicitante erau de etnie maghiara si nu cunosteau limba româna.
Top