alegeri-locale-2024

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE LOCALĂ

NR. 6 BĂLAN


ETAJUL I, SALA DE ŞEDINŢE
PROGRAM DE FUNCŢIONARE
ZILNIC
ORELE: 09:00 – 17:00
ÎN ZILELE ÎN CARE SE ÎMPLINESC TERMENE PROGRAMUL ESTE
ORELE: 09:00 – 24:00

email: [email protected]

PREŞEDINTE:
TOADER OVIDIU - TEL. 0742911534
LOCŢIITOR:
BINDILEU MARIANA – TEL.0740687195

Desemnare președinte și locțiitor BEC

Vizualizează

Proces verbal completare BECL etapa I și etapa 2

Vizualizează

Proces verbal completare BECL nr. 6 Bălan Etapa a III-a

Vizualizează

Președinți și Locțiitori Secții de votare

Vizualizează

Proces verbal completare Secții de votare

Vizualizează

 

DEPUNERE CANDIDATURI:

16 APRILIE 2024 ORA 09:00 – 30 APRILIE 2024 ORA 23:59

LA SEDIUL BECL NR. 6 – STR. 1 DECEMBRIE NR. 25, ETAJ I, SALA DE ȘEDINȚE NR. 16

 

DOSARE CANDIDATURI CONFORM HOTĂRÂRII NR. 7 A BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

DOSARUL NR. 1.

 1. listă de candidați în original pentru consiliul local și/sau propunere candidatură pentru primar; (doar pentru PARTIDE) - original
 2. copii CI așezate în ordinea înscrierii în Listă
 3. declarație de acceptare candidatură - original
 4. declarație de avere și de interese  pentru fiecare canditat– original
 5. declarație pe propria răspundere privind CNSAS – original
 6. opis documente

DOSARUL NR. 2.

      1.listă de candidați în original pentru consiliul local și/sau propunere candidatură pentru primar; (doar pentru PARTIDE) - original

      2.copii CI

      3.declarație de acceptare candidatură - original

      4.declarație de avere și de interese - original

      5.declarație pe propria răspundere privind CNSAS - original

      6.opis documente

DOSARUL NR. 3.  - se restituie candidatului cu ștampila și semnătura președintelui sau locțiitorului BECL și conține:

 1. copie listă de candidați în original pentru consiliul local și/sau propunere candidatură pentru primar; (doar pentru PARTIDE)
 2. copii CI
 3. declarație de acceptare candidatură – original
 4. declarație de avere și de interese  pentru fiecare canditat– original
 5. declarație pe propria răspundere privind CNSAS – original
 6. opis documente

DOSARUL NR. 4 - se restituie candidatului și se depune de către acesta la judecătoria Miercurea Ciuc cel mai târziu la data de 01 mai 2024

 1. copie listă de candidați în original pentru consiliul local și/sau propunere candidatură pentru primar; (doar pentru PARTIDE)
 2. copii CI
 3. declarație de acceptare candidatură – original
 4. declarație de avere și de interese  pentru fiecare canditat– original
 5. declarație pe propria răspundere privind CNSAS – original
 6. opis documente

LISTE DE SUSȚINĂTORI:

 1. un exemplar original pentru fiecare listă de candidați, respectiv pentru primar
 2. o copie după lista de susținători depusă în original
 3. opis semnat și datat olograf

 

 

 

                  LEGISLAȚIE-hotărâri birou electoral central:

HOT.1 BEC Regulament BE

Vizualizează

HOT. BEC documente dosare

Vizualizează

HOT.  Drept de vot

Vizualizează

Circulară BEC candidați independenți Primar

Vizualizează

Dispoziție Nr.255/2024, numerotare secții votare alegeri 9 iunie 2024

Vizualizează

Dispoziție Nr.251/2024,  afișaj electoral

Vizualizează

MODEL adresă reprezentanți secții de votare

Descarcare

Lista

Descarcare

CANDIDATURI-PRIMAR

Hot. 1 - admitere candidatură Iojiban Gheorghe pentru funcția de Primar și pv afișare

Vizualizează

H 5 admitere candidatură Bodo Csaba pentru funcția de Primar și pv afișare

Vizualizează

Renunțare la candidatură Bodo Csaba  - la funcția de primar

Vizualizează

Hot. 13 renunțare candidatură Bodo Csaba

Vizualizează

Hot. 8 admitere candidatură Roman Raul pt Primar

Vizualizează

CANDIDATURI-CONSILIUL LOCAL

Hot 2 admitere Listă candidați PMP consiliul local

Vizualizează

Hot 3 admitere Listă candidați PSD consiliul local

Vizualizează

H 4 admitere Listă candidați PNL consiliul local

Vizualizează

Hot. 6 admitere candidatură Partida Romilor Pro Europa

Vizualizează

Hot. 7 admitere candidatură AUR la consiliul local

Vizualizează

Hot. 9 admitere candidatură PRM la consiliul local

Vizualizează

Hot. 10 admitere candidatură UDMR la consiliul local

Vizualizează

Hot. 11 admitere candidatură PUSL  la consiliul local

Vizualizează

Hot. 12 admitere candidatură ARN la consiliul local

Vizualizează

Proces verbal rămânere definitivă candidaturi

Vizualizează

Anunț tragere la sorți ordine buletine vot

Vizualizează

Proces verbal stabilire ordine buletine de vot BECL nr. 6 Bălan

Vizualizează

CAMPANIE ELECTORALĂ

Campanie Electorală

Vizualizează

LEGE 115 19_05_2015 - Portal Legislativ

Vizualizează

Hot. BEC campanie electorală

Vizualizează

Hotărâre nr. 14/2024 privind respingerea contestației cu nr. 96/28.05.2024 depusă de PMP Harghita

VIZUALIZEAZA
Top